Cookie meddelelse
Ved at acceptere alle cookies sikrer du den bedst mulige brugeroplevelse. Få mere at vide om cookies, og hvordan du bruger dem eller ændrer dine cookie-indstillinger.
👋
Hej, lys iværksætter!
Registrer

Vilkår for lodtrækninger

Læs de gyldige lotteri vilkår.

Senest opdateret: 28. december 2021

REGLER FOR LØBET

1. ARRANGØR AF KONKURRENCEN

Arrangør: Truster Aktieselskab

Y-kode: 1772129-3

Adresse: Annanaukio 1, 00101 Helsinki

2. KONKURRENCENS START- OG SLUTDATO OG DELTAGELSESBERETTIGELSE

Du kan deltage i lotteriet ved at synes godt om og følge trusters lotteriopslag på sociale medier (udgivelsesdato 28.12.2021). Det er muligt at deltage i lotteriet mellem den 28. december 2021 og den 3. januar 2022. Vinderne vil blive underrettet personligt efter lodtrækningen via telefon eller e-mail.

Alle personer på 18 år og derover, der bor i Finland, bortset fra arrangørens medarbejdere, der har deltaget i planlægningen, forberedelsen eller gennemførelsen af konkurrencen, og deres familiemedlemmer kan deltage i konkurrencen. Hvis deltageren i lotteriet har grund til at mistænke svig eller deltagelse i strid med disse regler, har rejsearrangøren ret til at afvise deltagelsen.

3. PICKING OG TIMING VINDERE

Vinderne vil blive trukket blandt alle dem, der har fulgt sociale medier kanaler fra lotteriet offentliggørelse. Lodtrækningen udføres af en stedfortræder til arrangøren. Vinderne offentliggøres den 2. januar 2022. Vinderne vil blive underrettet om gevinsten personligt via telefon eller e-mail. Hvis en deltager har givet forkerte eller ufuldstændige kontaktoplysninger eller en præmiemeddelelse eller præmie, der ikke kan leveres til vinderen i tre (3) dage, eller af andre årsager end dem, der følger af arrangøren, er arrangøren ikke forpligtet til at levere præmien til vinderen, men kan trækkes tilbage.

4. PRÆMIE

Præmien for lodtrækningen er fem (5) stykker Truster 49 €/måned af servicepakker for 2022. Deltagere i lotteriet kan vinde en (1) pc pr. Person.

5. REGLERNE GÆLDER FOR ALLE DELTAGERE:

Ved at deltage i konkurrencen forpligter deltagerne sig til at overholde disse regler og arrangørens beslutninger. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre reglerne. Hvis sådanne ændringer skal foretages, vil disse konkurrencesider blive annonceret.

6. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Arrangøren behandler kun deltagernes data med det formål at gennemføre konkurrencen og lotteriet og tildele præmien. Deltagernes data vil ikke blive videregivet til tredjeparter og vil ikke blive brugt til direkte markedsføring uden deltagerens samtykke.

7. OFFENTLIGGØRELSE AF VINDERNES NAVNE

Når vinderne af lotteriet offentliggøres, kan fornavnsoplysninger og lokalitet rapporteret af deltageren blive offentliggjort.

8. ARRANGØRENS OG DELTAGERENS ANSVAR FOR KONKURRENCEN

Arrangøren er ansvarlig for enhver lotteri skat i forbindelse med præmierne. Deltagerne fritager arrangøren og alle andre partnere for eventuelle skader forårsaget eller angiveligt forårsaget af deltagelse i konkurrencen. Arrangørens ansvar over for deltagerne må under ingen omstændigheder overstige værdien eller størrelsen af de præmier, der er nævnt i disse regler.

Arrangøren må ikke blive hindret for problemer eller hindringer for deltagelse i konkurrencen eller modtagelse af en præmie på grund af it-årsager. Det er vinderens ansvar at bære alle andre omkostninger i forbindelse med modtagelse eller gennemførelse af præmien.

9. RETTIGHEDER TIL MATERIALER, DER LEVERES INDEN FOR RAMMERNE AF KONKURRENCEN

Rettighederne til materialet i forbindelse med kampagnen og lotteriet tilhører lotteriarrangøren. Deltageren garanterer, at han eller hun har skabt materiale, han eller hun har indsendt til konkurrencen, og er ansvarlig for, at den eller dens udnyttelse ikke overtræder eller på anden måde overtræder loven, god praksis, tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder.

10. ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren at overholde disse regler og de beslutninger, som arrangøren træffer i henhold til dem, samt at overholde vilkårene og betingelserne for alle tjenester, der kan være forbundet med konkurrencen uafhængigt af arrangøren, såsom Facebook, Twitter, YouTube eller Instagram. Ingen konkurrencer arrangeret af arrangøren på Facebook eller Instagram er organiseret, understøttet eller sponsoreret af Facebook eller Instagram.

Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel til konkurrencen, dens regler, præmier, tid eller andre faktorer, der påvirker gennemførelsen af konkurrencen.

Beregn lønnen for en let iværksætter med en lønregning

Vi betaler din løn, når din kundes betaling er ankommet, eller på den lønningsdag, du vælger. Du kan også vælge Øjeblikkelig løn, i hvilket tilfælde du vil modtage lønnen til din konto samme dag uden at vente på fakturaens forfaldsdato. Lønnen kan også stå tilbage for at blive forhøjet senere. Truster I 49 €/måneds-planen betaler du ikke et separat servicegebyr for faktureringsbeløbet. Vores lette iværksætter lønregning vil fortælle dig din løn Truster Light tjeneste.

Beløb, der skal faktureres

2 750 €

Skattesats

32 %

Betale hurtigere til en konto

Beløb, der skal indbetales på din konto

1.987,50 kr.

Det servicegebyr, der skal trækkes fra faktureringsbeløbet, afhænger af planen. Truster Light pakke det er 3,99%. Beløbet er berørt af ulykkesforsikringsbidraget og rejsegodtgørelserne. Det øjeblikkelige løntillæg er +5%. Truster og Truster Der er ingen servicegebyr eller separat ulykkesforsikringspræmie i pro-pakkerne. Beregning af lønberegninger Truster Light i henhold til pakken. Se også vores andre skranker.

Tak! Din indsendelse er blevet modtaget!
Ups! Noget gik galt, da du indsendte formularen.