👋
Hej, lys iværksætter!
Registrer
Cookie meddelelse
Ved at acceptere alle cookies sikrer du den bedst mulige brugeroplevelse. Få mere at vide om cookies, og hvordan du bruger dem eller ændrer dine cookie-indstillinger.

Vilkår

Læs venligst vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger tjenesten

Sidst opdateret: 27. september 2022

 1. Generel

Dette dokument indeholder: Truster Vilkårene og betingelserne for brug af faktureringstjenesten for lette iværksættere af Oy og dets datterselskaber (herefter "Tjenesteudbyder") (herefter "Faktureringstjeneste") og andre tjenesteudbydere af Tjenesteudbyderen (alle disse tjenester samlet i det følgende benævnt "Tjenesten") (i det følgende benævnt "Brugsbetingelser"). Disse brugsbetingelser definerer indholdet af kontraktforholdet mellem tjenesteudbyderen og servicebrugeren (herefter "servicebruger") samt rettigheder og forpligtelser mellem parterne.

 1. Etablering af et kontraktforhold, ændringer og vilkår for brug af separate tjenester

Der indgås en aftale mellem parterne, når tjenestebrugeren registrerer sig som bruger af tjenesten og accepterer disse brugsbetingelser. Ved registrering accepterer tjenestebrugeren disse brugsbetingelser og forpligter sig til at overholde dem, når han bruger tjenesten.

Tjenesteudbyderen har ret til at blokere, begrænse og ændre den service, der leveres til tjenestebrugeren uden varsel. 

Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til at ændre funktionerne i tjenesten eller brugsbetingelserne for at overholde den praksis eller officielle regler, der er gældende på det tidspunkt. Ændringer i vilkårene træder i kraft, når tjenestebrugeren er blevet underrettet om dem. Brugeren af tjenesten accepterer de ændrede vilkår for brug ved at fortsætte med at bruge tjenesten. 

Tjenesten kan omfatte separate tjenester med deres egne mere specifikke vilkår for brug. Vilkårene for brug af den separate tjeneste er primært gyldige, og disse brugsbetingelser udvider vilkårene for brug af den separate tjeneste, så vilkårene for brug af den separate tjeneste har forrang i tilfælde af en konflikt. Når du bruger en separat tjeneste, accepterer tjenestebrugeren vilkårene for brug af den separate tjeneste.

 1. Kontraktforhold

Kontraktforholdet mellem Tjenesteudbyderen og Servicebrugeren omfatter fakturering af Servicebrugerens arbejde, betaling af løn og andre separat definerede tjenester. Tjenestebrugeren arbejder ikke under tjenesteudbyderen. Kontraktforholdet mellem tjenesteudbyderen og tjenestebrugeren er ikke et ansættelsesforhold i overensstemmelse med afsnit 1 i lov om ansættelseskontrakter (2001:55) eller den indtægtsrelaterede pensionslovgivning, og der skabes ikke noget ansættelseskontraktforhold mellem parterne. Servicebrugeren er ansvarlig for at sikre, at de gældende arbejdsmiljøbestemmelser, arbejdstidsbestemmelser og andre gældende love og regler overholdes på arbejdspladsen.

Servicebrugeren indgår en overdragelsesaftale med kunden. Tjenesteudbyderen er ikke part i tildelingsaftalen og forpligter sig ikke til noget ansvar eller forpligtelse til udførelse af arbejde eller fejl. Det er servicebrugerens ansvar at sikre, at det udførte arbejde overholder de til enhver tid gældende love og regler. Den samlede kompensation for arbejdet aftales altid, og det skal være på et acceptabelt generelt niveau, der ellers ville blive betalt for arbejdet. Servicebrugeren skal sikre lovligheden og rigtigheden af deres arbejde, inden fakturaen sendes.

 1. Brug af tjenesten

Tjenesteudbyderen giver brugeren af tjenesten (fysisk person) en platform, hvor det er muligt at fakturere for det udførte arbejde og trække lønnen fra den betalte og / eller godkendte faktura.

Tjenesterne omfatter f.eks.

 • Ansøgning om at bruge tjenesten
 • Funktioner og tjenester til lette iværksættere i applikationen til enhver tid
 • Support og instruktioner til brug af tjenesten
 • Opret og send fakturaer
 • Overvågning og opkrævning af betalinger
 • Betaling af løn via faktura
 • Lønrapporter og løbende gebyrer og skatter i Finland.
 • Rejse- og udgiftsgodtgørelse i henhold til SKATs gældende retningslinjer og praksis
 • Umiddelbart efter fakturaen er betalt
 • Udlæg i overensstemmelse med håndhævelsesorganets regler
 • Tilvejebringelse af YEL-forsikring og tilbageholdelse og betaling af YEL-bidrag i forbindelse med lønudbetaling

 1. Transaktionsgebyrer

Servicegebyret kan bestå af en fast månedlig abonnementspris og/eller et gebyr, der opkræves for momsfri betaling af fakturaen i overensstemmelse med Tjenesteudbyderens prisliste.

Alle gebyrer er angivet i serviceprislisten. Ved at abonnere på et månedligt gebyr eller sende en faktura accepterer tjenestebrugeren betaling i overensstemmelse med prislisten. 

 1. Forsikring

Tjenesteudbyderen har forsikret servicebrugeren med ulykkes- og ansvarsforsikring, medmindre andet er aftalt. Forsikringer er gyldige i overensstemmelse med dine egne vilkår og betingelser. Brugeren af tjenesten er ansvarlig for det overskydende beløb.

 1. Separate yderligere tjenester

I forbindelse med sin tjeneste kan tjenesteudbyderen tilbyde separate yderligere tjenester, såsom YEL-forsikring, betalingskort, straksbetaling, straksløn og andre forsikringer. Servicebrugeren kan vælge deres egne ekstra tjenester og har mulighed for at acceptere eller ikke acceptere yderligere tjenester.

 1. Regninger og uerholdelige fordringer

Tjenesteudbyderen sender de fakturaer, der er foretaget af tjenestebrugeren. I forbindelse med afsendelse af fakturaen har Leverandøren ret til at afvise fakturaen eller ændre fakturaens oplysninger og beløb, så de f.eks. svarer til den moms, der er betalt for arbejdet.

Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for fakturaens kredittab, men tilbyder tjenester i forbindelse med opkrævning af fakturaen i ubestridt tilgængelig. 

 1. Tjenestens tilgængelighed

Tjenesteudbyderen leverer tjenesten til brug og vedligeholder tjenesten så omhyggeligt som muligt. Tjenestebrugeren har ikke ret til direkte eller indirekte omkostninger, der måtte opstå som følge af afbrydelsen eller opsigelsen af tjenesten.

Tjenestebrugeren er forpligtet til straks at påpege eventuelle fejl eller afbrydelser i tjenestens drift over for tjenesteudbyderen.

  

 1. Intellektuel ejendomsret

Tjenestebrugeren har på intet tidspunkt ret til at bruge Tjenesteudbyderens navn, logo eller farver i eget arbejde eller markedsføring, medmindre andet er aftalt. Tjenestebrugeren kan oplyse, at de bruger Tjenesteudbyderen til at fakturere deres arbejde.

Tjenesteudbyderen har ikke ret til servicebrugerens intellektuelle ejendomsrettigheder, og tjenesteudbyderen kan ikke bruge dem til andet end implementeringen af tjenesten.

Tjenesteudbyderen har ret til at bruge tjenestebrugerens navn og produkter i markedsføring, medmindre dette specifikt er forbudt skriftligt. 

 1. Fortrolighed, personoplysninger, oplysningernes nøjagtighed og brug af oplysninger

Tjenesteudbyderen forpligter sig til kun at bruge fortrolige oplysninger med det formål at levere tjenesten og opfylde officielle regler. Forpligtelsen forbliver i kraft selv ved kontraktens udløb.

Tjenesteudbyderen har ret til at behandle de modtagne personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og dennes privatlivspolitik. Tjenesteudbyderen har ret til at kontrollere nøjagtigheden af deres data og til at redigere og slette forkerte data. Dataene kan bruges til profilering og levering af yderligere tjenester. 

Personoplysninger udgør sit eget register, og tjenesteudbyderen fungerer som administrator af registret.

 1. Erstatning og modregningsret

Hvis tjenestebrugeren forårsager omkostninger for tjenesteudbyderen, har tjenesteudbyderen ret til at opkræve eller udligne de direkte omkostninger, der afholdes fuldt ud fra servicebrugeren.  

Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for systemfejl eller manglende data. Tjenesteudbyderens eventuelle ansvar for skader er dannet i overensstemmelse med lovgivningen, og indirekte omkostninger refunderes ikke.

 1. Tvistbilæggelse og gældende lovgivning

Eventuelle tvister vedrørende denne aftale eller tjenesten, der ikke kan løses gennem forhandlinger, skal afgøres ved distriktsdomstolen i Helsinki. Denne aftale og tjenesten er underlagt lovgivningen i Finland.

 1. Sprog for vilkår og betingelser

Det gældende sprog i vilkårene er finsk. Oversættelser af vilkår og betingelser leveres af kundeserviceårsager.

Beregn lønnen for en let iværksætter med en lønregning

Vi betaler din løn, når din kundes betaling er ankommet, eller på den lønningsdag, du vælger. Du kan også vælge Øjeblikkelig løn, i hvilket tilfælde du vil modtage lønnen til din konto samme dag uden at vente på fakturaens forfaldsdato. Lønnen kan også stå tilbage for at blive forhøjet senere. Truster I 49 €/måneds-planen betaler du ikke et separat servicegebyr for faktureringsbeløbet. Vores lette iværksætter lønregning vil fortælle dig din løn Truster Light tjeneste.

Beløb, der skal faktureres

2 750 €

Skattesats

32 %

Betale hurtigere til en konto

Beløb, der skal indbetales på din konto

1.987,50 kr.

Det servicegebyr, der skal trækkes fra faktureringsbeløbet, afhænger af planen. Truster Light pakke det er 3,99%. Beløbet er berørt af ulykkesforsikringsbidraget og rejsegodtgørelserne. Det øjeblikkelige løntillæg er +5%. Truster og Truster Der er ingen servicegebyr eller separat ulykkesforsikringspræmie i pro-pakkerne. Beregning af lønberegninger Truster Light i henhold til pakken. Se også vores andre skranker.

Tak! Din indsendelse er blevet modtaget!
Ups! Noget gik galt, da du indsendte formularen.