Tegne YEL-forsikring

Op til -22% rabat*

Hvis du tegne en YEL-forsikring for første gang, får du en reduktion på 22 % i YEL-forsikringsbidraget de første fire år. Beregningen tager højde for retten til rabat i forsikringspræmien for hele kalenderåret. Trusters YEL-forsikring leveres af Elo Mutual Pension Insurance Company. Truster opkræver dit YEL-bidrag i forbindelse med udbetaling af løn.

*

YEL-forsikring skal tegnes inden for seks måneder, når din bruttoløn er mindst EUR 8.261,71 over fire måneder og 12 inden for seks måneder. Med andre ord, hvis du arbejder som en let iværksætter i mindre end fire måneder, behøver du ikke at tegne en YEL-forsikring.

Husk også, at hvis bruttolønnen for uregelmæssigt arbejde tilsammen udgør 8.261,71 EUR i en opfølgningsperiode på mindst 12 måneder, skal du tegne YEL-forsikringen.

Derudover er du 18-68 år og bor i Finland. Hvis din lette iværksætteraktivitet er så lille, at din YEL-indkomst er under minimumstærsklen, kan du tegne frivillig YEL-forsikring. YEL-forsikringen af lette iværksættere på en alderspension i overensstemmelse med de indtjeningsrelaterede pensionslove er også frivillig. Frivillig forsikring kan til enhver tid opsiges, men ikke med tilbagevirkende kraft. Desuden kan frivillig forsikring ikke starte med tilbagevirkende kraft.

Tegne YEL-forsikring